Kültür & Turizm

   Kültür & Turizm

-İlçe merkezi ve köylerinde tarihi ve kültürel değer çok eskiye dayanmakla beraber tarihi eser sayısı azdır. Akıncılar Yukarı Mahallede bulunan Hatipoğlu Camii en eski camiidir.
 
-İlçeye bağlı Doğantepe Köyünde Bahattinşeyh Türbesi, Yusufşeyh Köyünde Yusuf şeyh türbesi vardır.
 
-Doğantepe Köyünde Roma-Bizans devrine ait olduğu sanılan bir kale duvarları mevcuttur.
 
-Akıncılar merkezde "Deliklitaş" adında bir mağara ya da eskiden kiliseye bağlantısı olduğu sanılan yeraltı tüneli, Doğantepe köyünde Bahattinşeyh deresinde Çilehane adında bir mağara bulunmaktadır.
 
-2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sanat tarihi Bölümü Öğretim görevlileri tarafından İlçemizde Tarihi Eser araştırması yapılmış olup, sonuçları henüz tarafımıza gönderilmemiştir.
 
-Abdurrahman Köyü Camii giriş kapısı ile mihrabının tarihi eser (Osmanlı Yapısı) olduğu tespit edilmiştir.
 
-Göllüce köyünde kilise kalıntıları mevcut olup, İl Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından 30.01.2009 tarih ve 2009/1146 sayılı karar ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir.
 
Turizm potansiyeli ve altyapı durumu

İlçemiz Doğantepe Köyündeki Bahattinşeyh Türbesi ve Roma-Bizans devrine ait olduğu sanılan kale kalıntısı, Yusufşeyh Köyünde bulunan Yusufşeyh Türbesi, İlçe Merkezinde bulunan Deliklitaş Mağarası ve Göllüce Köyünde bulunan Kilise kalıntısı İlçemizde turizm potansiyeli olarak değerlendirilebilecek yerlerdir. Ayrıca İlçe merkezindeki Kılıçlaya baraj gölü de turizm potansiyeli olarak değerlendirilebilir. İlçemiz merkez ve köylerinde yeterli alt yapı bulunmamakta olup, gerekli alt yapı ve tanıtımın yapılması halinde bu yerler İlçemize katkı sağlayabilir.
 
FESTİVALLER; Her yıl Ağustos ayını son haftasında Akıncılar Kültür, Sanat ve Kavun yapılmaktadır. Festival, Kelkit vadisinin en uzun soluklu ve yaz mevsiminde bölgede en son yapılan şenliğidir. Bu yıla kadar 11.si yapılan festival 1995 yılından beridir, hem ilçe tanıtımı hem de gurbetteki insanla sıladaki insanı kavuşturup hasret giderme özelliği ile de vazgeçilmez olmuştur.

Camiler; ilçe merkezi ve köylerinde tarihi ve kültürel değeri eskiye dayalı olmakla birlikte yeni camiiler mevcut olup, bunlardan İlçe merkezinde 3 camii vardır. Akıncılar Yukarı Mahallede bulunan Hatipoğlu Camii en eski camiidir.

Türbeler; ilçeye bağlı Doğantepe Köyünde Bahattinşeyh Türbesi, Yusufşeyh Köyünde Yusufşeyh Türbesi vardır.

Bahattinşeyh Türbesi:
Hicri 1320 (Miladi 1886) tarihli Sivas Salnamesinin 452. sayfasında;
(Meşhur Allah dostlarından Kara Yakup Gazi, Şeyh Bahaeddin Veli ve Çoban Dede'nin türbeleri ismi geçen ilçede bulunup zaviyeleri hayatta ve faaliyettedir. Adı geçen Kara Yakup Ağa ilk dört büyük halifeden Hz. Ebu Bekri's-Sıddık (r.a.)'ın temiz neslinden olup zaviyeleri hizmete amadedir. Şeyh Bahaaddin Veli'nin çilehanesi dağın bitiğinde bulunup asasıyla çıkardığı suyun damlaları tesbih tanesi gibi farklı renklerde gözler önünde canlanır) denilmektedir.
Bir yazıya göre de Hazreti Peygamber efendimizin sahabelerindendir, Hazreti Peygamberimizin "Hepiniz bir ok atıp okların bulunduğu istikamete gidiniz ve orada İslamiyet'i yayınız" emrine uyar. Şeyh Bahattin Hazretleri de okunu bu köyümüze gelir bulur. Civar il, ilçe ve köyler Bahattinşeyh'in Türbesine gelerek buralarda mevlit okuturlar.

Mağaralar; Akıncılar merkezde "Deliklitaş" adında bir mağara ya da eskiden kiliseye bağlantısı olduğu sanılan yeraltı tüneli, Doğantepe köyünde Bahattinşeyh deresinde Çilehane adında bir mağara bulunmaktadır.

Kalıntılar; Göllüce Köyünde 1800'lü yıllrdan kalma Kilise kalıntısı, Aşağı Yeniköy sınırları içerisinde Çeçen Beyleri zamanından kalma Hamam Kalıntısı bulunmaktadır. Ayrıca İlçe Merkezinde bulunan ve halk arasında "Gönen Çeşmesi" diye bilinen fakat asıl adının kitabesinde "Sultan Süleyman" Çeşmesi' olduğu belirtilen çeşme vardır.

Sultan Süleyman Çeşmesi (Gönen Çeşmesi) (Akıncılar İlçe Merkezi)
'1647 tarihli kitabesinde Ezbider'in o tarihlerde Şebinkarahisar'a bağlı bir köy olduğu belirtilmektedir. Osmanlıca yazılı olan bu kitabede; "Karahisar-ı Şarkiye bağlı Ezbider köyü Sultan Süleyman Çeşmesi, Allah ona rahmet etsin ve onu affetsin, bu çeşmenin yapılmasına sebep olan. Sultan İbrahim'in oğlu Sultan Mehmet'in Allah mülkünü ve saltanatım daim eylesin" yazılıdır.

Kaleler; Doğantepe Köyünde Roma-Bizans devrine ait olduğu sanılan bir kale mevcuttur.
 
Mesire Yerleri; Kılıçkaya Barajı göl alanı kıyısında Kayı boğazı mevkii, Akıncılar Karadağ'da Damdüzleri mevkii, Kılıçköy Koruluğu ve Kızıldağ'da Alaattin Çiftliği ve yöresi yaz aylarında piknik yerleri olarak kullanılır.
 
Av Turizmi Ve Balıkçılık; Akıncılar ve çevresinde eti yenen av hayvanlarından; tavşan, keklik, ördek avı, ayrıca eti yenmeyen hayvanlardan; kurt, tilki, ve son yıllarda özellikle ziraat ürünlerine fazlaca zarar veren yaban domuzu avı yapılmaktadır. Kızıldağ'da alabalık, Kılıçkaya barajı gölü Kelkit ve Şeyhnigar çaylarında sazan ve yayın balığı avı yapılmaktadır.
 
Sağlık (Kaplıca) Ve Dağ Turizmi; ilçemizde önemli bir kaplıca bulunmamakla birlikte yapılan araştırmalarda, Eskibağ köyünde Çermik mevkiinde bulunan bir maden suyu kaynağının böbrek ve idrar yolu hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Doğantepe Köyünde Bahattinşeyh Türbesi yakınında kaynak olarak çıkan ekşi suyun, içildiğinde böbrek ve idrar yolu hastalıkları, yıkanıldığında ise deri hastalıklarını iyileştirdiği söylenir.
Kış aylarında dağ turizmi imkanları yoktur. Ancak yaz aylarında Kızıldağ gezilmektedir.
Copyrigt © 2017 AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ®